واژه فرزانه در فرهنگ لغت به معنی حکیم، عالِم، دانشمند و هوشمند است که در اینجا واژه هوشمند بودن آن مد نظر می باشد. پردازش تصویر هوشمند ( پردازش تصویر فرزانه ) که الهام گرفته از هوش مصنوعی و بصورت دقیقتر هوش ماشین می باشد.

 

شرکت فرزانه تک ( Farzaneh Tech ) با استفاده از هوش مصنوعی تصویری از آینده را در کشورمان (و برخی کشورهای) با همراهی افراد فعال در حوزه هوش مصنوعی،‌ به اشتراک می‌گذارد.